Ryslinge Tagdækning

Nyheder

God sparring betaler sig

Torsdag 7. december 2017

Midtbyhallen i Svendborg nu med tæt og tørt tag. 

Ryslinge Tagdækning A/S har i samarbejde med Svendborg Kommune – Kommunale ejendomme afsluttet en større renovering af taget over cafeteria og toiletter på Midtbyhallen i Svendborg.

Opgaven var svær at definere omfanget af, da det handlede om, at isoleringen var op fugtet. Udfordringen lå yderligere i, at vi ikke præcis kendte, hvor stor en del af taget som var berørt”, udtaler Jens Bjerre, Kvalitetschef hos Ryslinge Tagdækning A/S.

Hos Ryslinge Tagdækning er tilgangen altid at yde en god og faglig sparring. Arbejdet har derfor, også i dette tilfælde, været udført i et tæt parløb med de projektansvarlige. Bygningskonstruktørerne Mikael Mose og Janus Woller Stachg fra Svendborg Kommune, og andre implicerede parter, har således fået daglige observationer og tilbagemeldinger. ”Vi ved fra tidligere samarbejde med kommunerne, at der sættes stor pris på vores måde at rådgive og give tilbagemelding, så der ikke er noget som ’stikker af’ i projektet.”, understreger Jens Bjerre.

Der har i processen været draget stor omsorg for, at der ikke skulle komme vand ned i de underliggende lokaler. Dette er blevet løst med etablering af midlertidige afløb. Og hvor dette ikke har været muligt, har der været installeret to dykpumper, som har fjernet vand fra taget” fortsætter Jens Bjerre. De to dykpumper har Mikael Mose i samarbejde med hallens servicepersonale sørget for løbende blev holdt under observation i weekender, så man var sikker på opretholdelse af drift på pumperne.

Vi oplever ofte at det uforudsigelige opstår, når vi først får hul på taget. Derfor er et godt og konstruktivt samarbejde også alfa omega for at komme godt i mål. Vi bestræber os på at gøre det så nemt for alle parter som muligt i hele processen, og vi har da også en klar oplevelse af at Svendborg Kommune er yderst tilfreds med den indsats vi har leveret”, afslutter Jens Bjerre.