Ryslinge Tagdækning

Varmt Arbejde - vigtigt med underskreven aftaleblanket

Inden udførsel af en opgave kan sættes igang, er det vigtigt at vi har modtaget en underskreven aftaleblanket fra dig 'som bestiller' af udførsel af varmt arbejde.

Aftaleblanketken er en ren formalitet og skal sikre os hvis det værst tænkelige skulle ske og uheldet er ude - og en ansvarsforsikring skal træde i kraft. Derudover er blanketten en god tjekliste for de involverede parter til at sikre, at der er taget højde for de nødvendige forholdsregler.

Hos Ryslinge Tagdækning gør vi en dyd ud af have orden i tingene og aftaleblanketten er derfor også en væsentlig del af vores workflow i dagligdagen. 

DBI har udarbejdet en ny vejledning gældende pr. september 2021, hvor der samtidig er udarbejdet en ny aftaleblanket for 'Varmt arbejde'. Link til information om den nye DBI-vejledning følger her

Se kopi af ny aftaleblanket her


Spørgsmål fra hverdagen:

Hvornår må tagdækker forlade arbejdsstedet?

Hvis ikke der er krav om brandvagt skal udførende tagdækker 'blot' sikre sig - efter arbejdets afslutning - at der er ikke er tilløb til brand. Herefter kan denne forlade arbejdsstedet og køre videre til næste opgave.

Brandvagt 

Brandvagt kan hos nogle kunder/forsikringsselskaber være et krav. Denne udpeges af bygherren og er typisk en ekstern person som er til stede under hele arbejdets udførelse og i det påkrævede tidsrum efter endt varmt arbejde (nogle kunder har op til 3 timer efter endt varmt arbejde) – men det forekommer typisk kun i de tilfælde, at kunden og dennes forsikringsselskab kræver dette.

Certifikat 'Varmt Arbejde' ?

Alle vores medarbejdere i tagteamet er uddannet i 'Varmt Arbejde' og har certifikat.
 

DBI Aftaleblanket 'Varmt Arbejde' pr sept 2021