Ryslinge Tagdækning

Ryslinge Tagdækning gør en forskel

Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget, og hos Ryslinge Tagdækning tror vi på, at vi kan gøre en forskel i fælleskab. Hvis der skal skabes udvikling og resultater, skal vi samarbejde, og derfor har vi bl.a. igangsat flere initiativer, herunder konkrete tiltag, der lever op til FN’s 17 verdensmål.

 

Sådan arbejder vi med FN's verdensmål

  

Mål 3 – Sundhed og trivsel

Ryslinge Tagdækning har fokus på trivsel, og derfor har vi flere tiltag, der forebygger skader og stress. Vi ønsker sunde og glade medarbejdere i arbejdstiden såvel som efter lukketid.

Mål 5 – Ligestilling mellem kønnene

Vores branche består overvejende af mænd, og derfor har vi stort fokus på at skabe ligeværd i vores firma, så det bliver en attraktiv arbejdsplads for alle køn.

Mål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi vil være en god arbejdsplads, og derfor vægter vi arbejdsmiljøet højt, ligesom vi tilstræber at kunne udfordre vores medarbejdere og give dem en afvekslende arbejdsdag med gode kollegaer. Vi tager desuden et socialt ansvar, og har flere kollegaer i flexjob eller på nedsat tid.

Mål 9 – Industri, innovation og infrastruktur

Bæredygtighed er et vigtigt parameter i byggebranchen, og derfor søger vi hele tiden at nedbringe vores affaldsmængde, genbruge og genanvende. Alt afskær fra byggepladser genanvendes, og har vi materiale, der kan få nyt liv, prioriterer vi dette frem for at det bare er affald.
 

Mål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund

Som en vigtig aktør i byggeriet har vi et medansvar for både nutidens og fremtidens bygninger. Derfor går vi efter at bringe bæredygtige og modstandsdygtige løsninger ind i den danske byggebranche for at være forberedt på fremtidige klimaændringer.
 

Mål 12 – Ansvarlig forbrug og produktion

Færre materialer, bedre kvalitet. Hos Ryslinge Tagdækning arbejder vi kontinuerligt for at reducere vores ressourceforbrug for derigennem at kunne tilbyde en mere bæredygtig praksis inden for tagdækkerfaget.

Mål 13 – Klimaindsats

Vores tagløsninger er tilpasset det varierende klima og yder stor modstandskraft overfor både sol og vandmasser. De grønne løsninger er særligt egnede til at håndtere større vandmængder og temperaturstigninger.

Mål 15 – Livet på land

Tagløsninger alene kan ikke redde verden, men vores 'grønne tage', er med til at øge biodiversiteten og gavner de flyvende pollensamlende pollinatorer, som sommerfugle og andre små insekter i lokalområdet.