Ryslinge Tagdækning

GPDR / Privatlivspolitik

I forbindelse med GDPR/persondataforordningen, oplyses at Ryslinge Tagdækning A/S (som Dataansvarlig) efterlever Databeskyttelsesforordningens krav.

Persondata og anvendelse

Virksomhedens dataansvar, behandling og videregivelse af oplysninger

Almindelige personoplysninger, der behandles:
Almindelige kontaktoplysninger der er nødvendige for virksomhedens drift, dvs. sagsbehandling af projekter fra tilbudsfase til afsluttet ordre – navn, stilling, virksomhed (og virksomhedens data), telefonnr., e-mailadresse. Hvis det er relevant for leveringen af en ordre, kan disse oplysninger videregives til tredjepart - eksempelvis i forbindelse med levering af en ordre.

Personfølsomme oplysninger:
Følsomme personoplysninger behandles alene, hvis det er lovpligtigt - fx ifm. ansættelseskontrakter, lønbehandling og pensionsordning m.v. Disse oplysninger videregives udelukkende, hvis det er nødvendigt for at opfylde gældende lovgivning.

Indsamling af oplysninger

Almindelige personoplysninger
Der indsamles løbende personoplysninger af virksomhedens medarbejdere i den almindelige mailkorrespondance, typisk navn, e-mail og telefonnr.

Følsomme oplysninger
Der indsamles følsomme oplysninger i forbindelse med ansættelse af medarbejdere, ved en medarbejders tiltrædelse af pensionsordning samt helbredssikring samt ved indgåelse af leasingaftale for ordning omkring firmabil.

Opbevaring af oplysninger

Generelt
Virksomheden benytter it-værktøjer til opbevaring og behandling af data. Herudover gøres brug af databehandlere, hvor det er relevant for sagsbehandling af en givet opgave i forbindelse med virksomhedens drift eller i forbindelse med lovpligtig databehandling.

Almindelige personoplysninger kan tillige opbevares af den enkelte medarbejder i digital, såvel som papirform. Alle PC’er og mobiltelefoner er beskyttet med password.

Særligt for personfølsomme oplysninger
Personfølsomme oplysninger er udelukkende tilgængelige for betroede medarbejdere og opbevares i digital form hos tilknyttede, kvalificerede databehandlere. Dokumenter i papirform opbevares i aflåst skab, hvortil kun betroede medarbejdere har adgang til nøgle.

Sletning af oplysninger

Generelt
For at kunne leve op til virksomhedens ansvar i forbindelse med salg af vores produkter, opbevares oplysninger der anses for relevante for sagen i 5 år efter aflevering. Såfremt der skulle være indledt en tvist, opbevares oplysningerne, indtil sagen er afgjort ved relevant juridisk instans, og Ryslinge Tagdæknings juridiske forpligtelser kan anses for ophørt.

Personfølsomme oplysninger
Ryslinge Tagdækning’ betroede medarbejdere tilser sletning af personfølsomme oplysninger, så snart virksomheden ikke længere er juridisk forpligtet til at opbevare disse.  

Indsigtsret, udlevering og sletning af persondata
Du kan til en hver tid til tilbagekalde det samtykke, som du frivilligt har givet Ryslinge Tagdækning. Undtaget er forhold af kontraktlig karakter eller legitim interesse, jf. GPDR lovgivningen. Desuden har du altid følgende rettigheder:

  • Gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger
  • Få indsigt i dine personoplysninger
  • Få rettet ukorrekte personoplysninger
  • Få slettet personoplysninger
  • Få udleveret dine personoplysninger (dataportabilitet)

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af ovenstående rettigheder, kan du kontakte os på følgende mail: info@ryslingetag.dk

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Sikkerhedsforanstaltninger

Ryslinge Tagdækning A/S har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Ryslinge Tagdækning A/S anvender i overensstemmelse med god praksis backup- og antivirus-procedurer til at forhindre tab af data eller dele deraf i forbindelse med strømsvigt, brand, virusangreb eller andre produktionsforstyrrelser.

 

Cookiepolitik

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:
Ryslinge Tagdækning A/S
Glasmestervej 31
5772 Kværndrup