Ryslinge Tagdækning

Generelle betingelser

  1. Alle leverancer fra Ryslinge Tagdækning A/S sker iht. vores generelle betingelser som kan hentes i vedhæftede pdf.

Generelle betingelser RTAS Hent generelle betingelser

 

GPDR / Persondataforordning  (se også vores Generelle Betingelser) 

I forbindelse med den nye GDPR/persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018, kan oplyses at Ryslinge Tagdækning A/S (som Dataansvarlig) efterlever Databeskyttelsesforordningens krav.

Persondata og anvendelse
Vi indhenter og anvender kun de nødvendige personoplysninger (jf. alm. personoplysninger efter databeskyttelsesforordningens artikel 6) i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af vores kunde- og leverandørforhold.

Det gælder i relation til virksomheders ansatte/repræsentanter såvel som private kunder.

Oplysningerne omfatter; navn, evt. firmatilknytning og titel, adresse, telefonnr. og e-mail.

Retten til indsigt
Vi gør opmærksom på følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Ryslinge Tagdækning A/S behandler:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Sikkerhedsforanstaltninger
Ryslinge Tagdækning A/S har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Ryslinge Tagdækning A/S anvender i overensstemmelse med god praksis backup- og antivirus-procedurer til at forhindre tab af data eller dele deraf i forbindelse med strømsvigt, brand, virusangreb eller andre produktionsforstyrrelser.